Innledning

.Innledning

Dette er et nettsted med fokus på slektene til Anna (f. Thorsen) og Eilif Andersen, som begge var født i Larvik. Et par generasjoner tilbake i Andersen-slekten kommer vi til Pernille Thorsdatter (f. 1829) fra Ringsaker (Hedmark) og Mathias Andersen (f. 1823) fra Erlandsröd ved Strömstad (Sverige). Det meste av slektsgranskingen i denne slekten er gjort av Anna og Eilifs sønn Hans Andersen og utgitt i boken «Slekten Andersen Larvik» (1986), som er å finne her. Når det gjelder tilsvarende generasjon i Thorsen-sekten. kommer vi bl.a. til Helene Olsdatter og Erik Pettersen fra Fredrikstad. Deres datter, Gusta Marie, giftet seg med Hans Jørgen Thorsen fra Larvik. 

 

Like viktig som navn og årstall, har det vært å tenke på at det bak hvert enkelt navn skjuler seg et menneskeliv med gleder og sorger, slit og hverdags-opplevelser. Vi har derfor også ønsket å bli kjent med deres hverdag så langt det lar seg gjøre: hvor og hvordan de bodde, eventuelt emigrerte, hvem de var gift med, hvor mange barn de hadde, hvilket yrke de hadde, og sette dette i en historisk sammenheng. Anna og Eilif ble født i hhv 1886 og 1887, få år etter innføringen av parlamentarisk styresett i Norge. Året 1984 blir regnet som et omdreiningspunkt i norsk historie. Da ble Stortinget, og ikke kongen, det viktigste politiske maktsentrumet i landet. I kjølvannet av denne utviklingen kom etableringen av de første norske politiske partiene.

.

   

Anene til Anna og Eilif (trykk for å se bedre oppløsning); design av «familysearch».

.

Bruk lenkene nedenfor for å følge Annas og Eilifs slekter i tekst og bilder

Andersen                        Thorsen  

.

.

This web-site is dedicated to the family history of Anna and Eilif Andersen, both from Larvik (Norway). Their family histories are presented in photos and text. A lot of information in these web-site build on the family research done by their son, Hans Andersen, a.o. published in a book of 1986.

 

Nettstedet opprettet 30.12.2020
Siste oppdatering 08.05.2021

.