Innledning

.

Innledning

 

Dette er et nettsted med fokus på slektene til Anna (f. Thorsen) og Eilif Andersen, som begge var født i Larvik. Det meste av slektsinformasjonen kommer fra Anna og Eilifs sønn Hans Andersen og utgitt i boken «Slekten Andersen Larvik» (1986), som er å finne her. Denne informasjonen er organisert og supplert med kunnskap, bilder og dokumenter av Anna og Eilifs barnebarn Willy Fjeldskaar i godt samarbeid med andre av deres barnebarn. 

 

Selv om vi kjenner Annas og Eilifs slekter tilbake til 1600-tallet (se oversikt over deres aner lenger ned), så starter denne nettsiden, på Eilifs side, med Pernille Thorsdatter (f. 1829) fra Ringsaker (Hedmark) og Mathias Andersen (f. 1823) fra Erlandsröd ved Strömstad (Sverige).  Når det gjelder Annas side. starter vi med Helene Olsdatter og Erik Pettersen fra Fredrikstad. Deres datter, Gusta Marie, giftet seg med Hans Jørgen Thorsen fra Larvik. Anna og Eilifs barnebarn er fascinert av deres oldemor Gusta Marie. Mannen hennes, Hans Jørgen, var sjømann og omkom på sjøen da de hadde tre små barn. Det var ikke noe livsforsikring den gangen, men Gusta gikk til fattigvesenet og bad om hjelp, noe hun ikke fikk. Hun begynte som sydame for å forsørge den lille familien. Da hun så ble pensjonist og fikk alderspensjon gikk hun til kommunen og fortalte dem at hun ikke ville ha pensjonen. Når de ikke kunne hjelpe henne når hun virkelig trengte hjelp, så kunne det være det samme med pensjonen. 

Like viktig som navn og årstall, har det vært å tenke på at det bak hvert enkelt navn skjuler seg et menneskeliv med gleder og sorger, slit og hverdags-opplevelser. Vi har derfor også ønsket å bli kjent med deres hverdag så langt det lar seg gjøre: hvor og hvordan de bodde, eventuelt emigrerte, hvem de var gift med, hvor mange barn de hadde, hvilket yrke de hadde, og sette dette i en historisk sammenheng. Anna og Eilif ble født i hhv 1886 og 1887, få år etter innføringen av parlamentarisk styresett i Norge. Året 1884 blir regnet som et omdreiningspunkt i norsk historie. Da ble Stortinget, og ikke kongen, det viktigste politiske maktsentrumet i landet. I kjølvannet av denne utviklingen kom etableringen av de første norske politiske partiene. I tillegg til lokale/regionale omstendigheter, opplevde Anna og Eilif flere verdensomspennende kriser, bl. a. to verdenskriger, en influensapandemi og en økonomisk depresjon, som også påvirket deres levnetsløp, i større eller mindre grad.

Larvik 

Larvik var på denne tiden Norges 8. største by. Men den økonomisk framgangen i de påfølgende årene førte til nedgang i folketallet innenfor byens trange grenser. Havneutbygging og jernbaneforbindelse i 1880-årene til Oslo og Skien virket stimulerende på byens næringsliv, og etter stagnasjonsperioden fikk byen en ny og allsidig industrivekst. Det ble i denne perioden startet en rekke industribedrifter, men først på begynnelsen av 1900-tallet var det påtagelig økning i industrien som følge av vekst i skipsfart og fangst. Se mer om Larvik her

.

   

Anene til Anna og Eilif (trykk for å se bedre oppløsning); design av «Familysearch».

.

Bruk lenkene nedenfor for å følge Annas og Eilifs slekter i tekst og bilder

Andersen                        Thorsen  

.

 

Nettstedet opprettet 30.12.2020
Siste oppdatering 17.01.2023

Mer informasjon her:

www.fjeldskaar.info

Noen av Eilifs bruksgjenstander

.

nb_NONorsk bokmål