Jenny og Rudolf

< gå til Rudolfs aner                                                                                                                                           

.

Jenny Aagot og Otto Rudolf Andersen

 

 

«Engelen fra Stranda»


Rudolf Andersen overtok smia da faren, Matthias Andersen, døde i 1895. Mathias hadde gått konkurs, og Rudolf måtte kjøpe smia og huset av konkursboet i 1897 (se skjøtet nedenfor). Han hadde 8-10 mann i arbeid på smia, stort sett sine egne slektninger. Mot slutten av 20-årene var det svært dårlige tider. Han behandlet de ansatte godt. Det fortelles at han kjøpte en tønne med islandsk fårekjøtt til de ansatte. Alle ansatte fikk, og Rudolf delte det opp etter antall barn de ansatte hadde. I 1916 solgte han smia i Søgaden 7, og kjøpte Strandgaden 16 av Laurvig Læderfabrik. Her innredet han sin nye smie, som etter hvert ble Rudolf Andersen Mek Verk (se bilde lenger ned). 

Rudolf ble etter hvert kjent som «engelen på Stranda», og var som navnet tilsier, en snill mann. Han var også aktiv på bedehuset, hvor han ofte spilte fiolin. Han døde i 1932. 


fra «Larvik og omegns industri og næringsliv i tekst og bilder»  av Aage Aagaard, 1900

 

Attest fra verksmester på Akers Mek. Verksted i Oslo

Skjøte på overtakelse av Mathias sine eiendommer

.

Grunnlagsbildet fra Per Nyhus, «Larvik før og nå» (trykk for større bilde)

 

.

 

   
Jenny Aagot Katrine Jacobsen og Otto Rudolf Andersen (trykk for å se større bilder)

Jenny Aagot Kathrine Jacobsen ble født 9. mars 1865 i Tjølling. Hun giftet seg med Rudolf i 18. april 1886 i Tjølling kirke. Ekteskapet varte ikke mer enn 2 år, for allerede 21. april 1888 døde Jenny Aagot av tuberkulose, bare 23 år gammel.

Jenny blir konfirmert 5/10-1879 i Tjølling sammen med sin kusine Margit Ovidia. 

.

 

«Elverheim«, Storgt 47 (Hus nr. 24), Østre Halsen. Her vokste Jenny Ågot og broren Johan Hartvig Detre (flyttet senere til Sør-Afrika) opp. Jacob var skipper og døde i 1870-årene av gulfeber i Syd-Amerika. Enken Elsebeth Pedersdtr var eier av «Elverheim» fra 1870 og fram til sin død 4. juni 1885. Se historisk kart over Østre Halsen her

 

.

Eilif ble født på Christiania Fødselsstiftelse (Oslo) 17. februar 1886 og døpt 3 dager senere samme sted. Fødselsstiftelsens formål var bl.a. å skaffe ugifte og fattige gravide kvinner fødselshjelp, pleie og tilsyn. Det var der Jenny Aagot fødte Eilif da var hun 20 år.  Det var ugifte og fattige kvinner fra hele Østlandet som kom til Fødselsstiftelsen for å føde. Hvorfor fødte hun ikke hjemme, slik som var vanlig den gangen? Jenny Aagot mistet sin mor (Elsebeth) da hun var 2 måneder på vei med Eilif, og huset ble solgt på tvangsauksjon. Jenny Aagot stod dermed på bar bakke da  moren døde, og hadde ikke noe hjem og nære som kunne bistå henne i fødselen. Hun livnærte seg kanskje som «tjenestepige», i likhet med mange av kvinnene som fødte på Christiania Fødselsstiftelse. Hvorfor hun og Rudolf ikke var gift da hun fødte Eilif, vet vi ikke.

 

I tillegg til Eilif, fikk hun og Rudolf en sønn 21. januar 1888 – Johan Rudolf. Han døde bare to måneder gammel, 23. mars. 

.

 

 

 

 

Klokke som har tilhørt Jenny Aagot. På baksiden av klokka står det skrevet med blyant: Jenny Aagot Katrina Jacobsen, Østre Halsen pr. Laurvig Norge, 20/3 1883. Jenny var 18 år i 1883; hvor klokken kommer fra, og hvorfor hun fikk den, er ukjent. Faren  (Jakob Chr.) var skipper og døde i 1870 i Sør-Amerika, så kanskje klokka kommer fra utlandet?

.

.

.

.

 

.< gå til Jenny Aagots aner

.

.

Rudolfs 2. og 3. ekteskap

Rudolf giftet seg igjen i 1891 med Inga Othilie Hansen fra Thorstrand. Inga var  søster til Hans Jørgen Thorsen, datter av Thor Jørgen Hansen og Christiane Jørgensdtr, og dermed altså tante til Anna Andersen (f. Thorsen).

.

.

Rudolf Andersen

.

Strandgt. 9, Larvik (se kart her)

Bildet er sannsynligvis tatt i 1901. Det er familien til Otto Rudolph Andersen vi ser her. På høyre side av flaggstangen står Rudolf (1862-1932); på venstre side kone Inga Thorsdatter (f. 1868, d. 1913) og muligens Gusta. Ved siden av benken står muligens Rudolfs søster Anna Marie (1866-1964) som hadde et rom i Strandgt. 9 på den tiden og datter Randi (1892-1967); på benken sønnen Thor (1894-1971), sønn Rudolf (Lullen 1896-1963), sønn Arnt (1900-1965), datter Ingrid (1898-1970) . Gutten som lener seg til plommetreet i bakgrunnen er Rudolfs sønn fra første ekteskap: Eilif (1886-1978); min morfar. Gutten ved siden av Eilif kan være Thoralf Thorsen (f. 1889). Døtrene Aagot og Astrid er ikke på bildet – de var ikke født. Huset var ca. 40 år gammelt da. Det hadde solid gråsteinsmur og en liten kjeller med inngang. Et gjerde skilte gårdsplassen fra hagen; fotografen har stått i eller ved porten mot gaten (tekst fra Hans Andersen).

.

 

 

Strandgt 9 i 2005 (se kart her)

Grensende til Strandgata 9 er det en fjellkolle; denne kalles Andersenfjellet etter Rudolf Andersen, fordi man best kom til Andersenfjellet over Rudolf Andersen sin eiendom.

.

.

.

Gunnlagsbilde fra Per Nyhus, «Larvik før og nå» (trykk for større bilde)

.

.

 

Rudolf Andersens familie. Bildet er antakelig tatt hos fotograf i Larvik ved juletid 1905. Da var den minste, Astrid, ca. 9 mnd; hun døde i februar 1906. I første rekke fra venstre kona Inga (1868-1913), Astrid 1905-1906, Aagot (1903-1970), Arnt (1900.1965), far Rudolf (1862-1932). Bakre rekke: Randi (1892-1967), Thor (1894-1971), Ingrid (1898-1970; står på en kasse), Rudolf («Lullen»; 1896-1963), Eilif (fra Rudolfs første ekteskap; 1886-1978).

.

Fra Folketellingen i 1910:

.

 

Inga døde allerede i 1913, bare 45 år gammel.  Rudolf giftet seg i 1917 med Sara Sørensen. Hun var datter av Skipsfører Anders Sørensen, f 08.10.1840 i Klever Store, Brunlanes. Han var gift med Karoline Mathea Johannesdatter (f 18.12.1842 Vaale, Vestfold, d. 26.04.1926 Larvik). I folketellingen for 1885 er Karoline oppført som enke. Anders Sørensen ble derfor høyst 45 år. De hadde barna Sara (1873-1956; viet til Otto Rudolf 25.04.1917 i Oslo Domkirke), Karen (1875-1875), Karen (1876-1967), Lovise (1882-1974) og Anna Sørensen (f.1885). (Opplysninger om Saras slekt fra Bjørn Gulbrandsen). 

 

> gå til Anna og Eilif

 

.
..
Referanser
Slekten: Andersen Larvik, av Hans Andersen (1986)
[1] Tjølling : en bygdebok, av Lorens Berg (1915)
[2] Tjølling bygdebok, bind II av Jan W. Krohn-Holm (1970)
[3] Tjølling bygdebok, bind III av Jan W. Krohn-Holm (1972)

 


nb_NONorsk bokmål