Introduction

.

Introduction

 

This is a web site dedicated to the families of Anna (b. Thorsen) and Eilif Andersen, who were both born in Larvik. Most of the information provided comes from the book, Slekten Andersen Larvik, published by their son Hans Andersen in 1986, which is available here. This information has been organized and supplied with additional information, documents and photos by their grandson Willy Fjeldskaar. in collaboration with other grandchildren of Anna and Eilif. 

 

Although records have been found for the families of Anna and Eilif going back to the late 1600’s (please see the charts below) this website starts with the Anderson side, from Pernille Thorsdatter (b.1829) from Ringsaker, Norway and Mathias Andersen (b.1823) from Erlandsrod near Stromstad, Sweden. Anna’s family, the Thorsens, per the parameters of this site starts with Helene Olsdatter and Erik Pettersen from Fredrikstad, Norway. They were also of the same generation. Their daughter, Gusta Marie married Hans Jorgen Thorsen. Anna and Eilif’s grandchildren have a fascination with this woman. Her husband was a sea captain and he was lost at sea when they had three small children. Of course, there was no life insurance at that time, but there was a social services office. Gusta went to the office and asked for assistance, probably not a very comfortable situation to be in for the wife of a captain, but she was denied. She took up sewing and took care of her family. When she turned 65 she was notified she was entitled to social security. She sent back word, that if they couldn’t help her when she really needed it, they could ‘now’ keep their funds. A strong lady. 

Like viktig som navn og årstall, har det vært å tenke på at det bak hvert enkelt navn skjuler seg et menneskeliv med gleder og sorger, slit og hverdags-opplevelser. Vi har derfor også ønsket å bli kjent med deres hverdag så langt det lar seg gjøre: hvor og hvordan de bodde, eventuelt emigrerte, hvem de var gift med, hvor mange barn de hadde, hvilket yrke de hadde, og sette dette i en historisk sammenheng. Anna og Eilif ble født i hhv 1886 og 1887, få år etter innføringen av parlamentarisk styresett i Norge. Året 1884 blir regnet som et omdreiningspunkt i norsk historie. Da ble Stortinget, og ikke kongen, det viktigste politiske maktsentrumet i landet. I kjølvannet av denne utviklingen kom etableringen av de første norske politiske partiene. I tillegg til lokale/regionale omstendigheter, opplevde Anna og Eilif flere verdensomspennende kriser, bl. a. to verdenskriger, en influensapandemi og en økonomisk depresjon, som også påvirket deres levnetsløp, i større eller mindre grad.

Larvik 

Larvik var på denne tiden Norges 8. største by. Men den økonomisk framgangen i de påfølgende årene førte til nedgang i folketallet innenfor byens trange grenser. Havneutbygging og jernbaneforbindelse i 1880-årene til Oslo og Skien virket stimulerende på byens næringsliv, og etter stagnasjonsperioden fikk byen en ny og allsidig industrivekst. Det ble i denne perioden startet en rekke industribedrifter, men først på begynnelsen av 1900-tallet var det påtagelig økning i industrien som følge av vekst i skipsfart og fangst. Se mer om Larvik here

.

   

Ancestors of Anna and Eilif (click to see higher resolution); design by FamilySearch.

.

Use the links below to follow the families of Anna og Eilif in text and photos

Andersen                        Thorsen  

.

 

Web site established 30.12.2020
Siste oppdatering 17.01.2023

Mer informasjon her:

www.fjeldskaar.info

Noen av Eilifs bruksgjenstander

.

en_USEnglish